Extra ordinær generalforsamling Ryomkarate – 8.9.2019

Referat
Referent: Elisabeth N. Hübener
Ordstyrer: Josefine Kaja Rye Kejser

1. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer

Ryomkarate lejer lokaler af klubbens formand og kasserer, hvilket strider imod Syddjurs Kommunes retningslinjer for lokaletilskud. Derfor skal der vælges nye medlemmer til bestyrelsen.

Den siddende bestyrelse går derfor af d.d.

Følgende stiller op:

  • Rikke Kejser
  • Camilla Græbild – Camilla har givet fuldmagt til at blive valgt in absentia
  • Niels Børsting Mikkelsen

Alle tre vælges ind.

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter forsamlingen.

2. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

Tak for god ro og orden.