Christian Krogsøe Stæhr

Christian Krogsøe Stæhr

Instruktør

Grad: 2. Kyu
Ansvarlig instruktør: Junior og Voksen, Mandag

Lars Normark Holmgaard

Lars Normark Holmgaard

Chefinstruktør & Formand

Grad: 1. Dan
Chefinstruktør

Josefine Kejser

Josefine Kejser

Hjælpeinstruktør

Grad: 3. Kyu
Instruktør Ansvarlig: Puslinge, mandag

Asger Græbild

Asger Græbild

Hjælpeinstruktør

Grad: 3. Kyu
Instruktør Ansvarlig: Puslinge, torsdag

Claus Hatting

Claus Hatting

Hjælpeinstruktør

Grad: 5. Kyu
Hjælpe instruktør: Puslinge

Niels B. Mikkelsen

Niels B. Mikkelsen

Hjælpeinstruktør

Grad: 4. Kyu
Hjælpe instruktør: Puslinge og Junior

Ivo Vasillev

Ivo Vasillev

Hjælpeinstruktør

Grad: 3. Kyu
Ansvarlig Instruktør: Junior & Voksen, torsdage

Anita Risbank

Anita Risbank

Hjælpeinstruktør

Grad: 3. Kyu
Hjælpe instruktør: Puslinge og Junior

Henrik Gårde-Michelsen

Henrik Gårde-Michelsen

Hjælpeinstruktør

Grad: 3. Kyu
Hjælpe instruktør: Junior/Voksen

Frederik Gårde-Michelsen

Frederik Gårde-Michelsen

Hjælpeinstruktør

Grad: 3. Kyu
Hjælpe instruktør: Junior