Generelle regler i vores dojo

Nedenfor kan du læse om hvordan elever, forældre, øvende og ikke-øvende skal opfører sig i klubben og hvilke regler man skal følge når man er i vores dojo.

Ryomkarate dojo består af 4 områder, et træningsområde, omklædningsrum, opholdsrum og indgangen, disse områder finder virke i de følgende regler.

 • Træningsområdet er alene til aktivt udøvende elever. Det vil sige at forældre, børn, søskende m.m. som ikke træner karate skal forlade træningsområdet når der er undervisning. Der er dog en enkelt undtagelse, hvor forældre eller søskende til nystartede elever gerne må sidde på sidelinien de første to gange.
 • Træningsområdet må gerne benyttes af alle (Store som små) når ikke der er undervisning, men forældre er forpligtet til at holde styr på deres børn og hvad de laver – Er der karate elever der træner skal man tage hensyn til og sikre at man ikke forstyrrer dem.
 • Træningsområdet skal altid ryddes op efter brug, uanset om det er snavs, træningsudstyr eller legetøj. Det er forældrene der er ansvarlige for at deres børn forlader træningsområdet som da de kom.
 • Omklædningsrummene er delt op i henholdsvis piger og drenge – Dette skal accepteres! Uanset om man er mor, kæreste eller elev så gælder reglerne. Drenge går ikke i pigeomklædning og piger går ikke i drenge omklædning.
 • Omklædningsrummene er forbeholdt dem der skal klæde om og kun dem. Børn, forældre m.m. har intet at gøre i omklædningsrummene.
 • Omklædningsrummene skal holdes rene og opryddede. Det gælder uanset om det er tøj, gi, strømper, emballage, skrald – der skal ikke ligge noget i omklædningsrummet når man forlader det.
 • Opholdsrummene er for alle.
 • Opholdsrummene skal holdes rene og opryddede. Det gælder uanset om det er tøj, legetøj, spil, mad, skrald m.v. – der skal ikke ligge noget i opholdsrummene når man forlader det og det er også her forældrene der er ansvarlige for at ens egen børn såvel som andres rydder op efter sig.
 • Indgangen er der, hvor vi kommer og går og hvor vi efterlader vores overtøj og sko/støvler.
 • Indgangen er ikke et opholdsrum så forældre m.m. må ikke stå her og holde øje med sine børn eller løse verdenssituationen med andre forældre – Det er forstyrrende både for instruktører såvel som dem der træner.

I vores karate klub har vi et fælles ansvar – Et fælles ansvar som sætter store krav til elever og instruktører. Vi er alle ansvarlige for at hjælpe vores medmennesker og i karate regi dem der er under os. Det er ikke et ansvar vi bliver krævet at tage, men som vi automatisk selv tager. Og det gælder ikke bare karate teknisk kunnen, men også generel opførelse, sprogbrug og hvordan elever behandler andre elever, søskende, forældre o.s.v. Det betyder også at hvis du er aktiv udøvende elev og du befinder dig i dojo’en så forventer Sensei at du tager din gi på og hjælper i al den udstrækning du kan. Som aktiv udøver og far eller mor til et barn på puslinge holdet forventes det af dig at du trækker i gi’en og assisterer i undervisningen, hvis du er i dojo’en.

 

Inden træning

Inden træningen kan påbegynde viser vi vores respekt overfor hinanden og vores dojo.

 1. Instruktøren siger “seiretsu” og alle stiller op på en række, hvor højest gradueret elev stiller sig først, og så videre nedad. Her står alle med hælene samlet og hænderne ned af siden.
 2. Instruktøren siger “seiza” og man knæler.
 3. Instruktøren vender sig og siger “shomen ni rei”, hvor alle bukker frem. Instruktøren vender sig og siger “otegai ni rei”, hvor alle bukker mod instruktøren og siger “onegai shimasu”.
 4. Instruktøren siger ”seirits” og alle rejser sig og bukker igen mod instruktøren.

Under træning

Hvis man kommer for sent til træningen (bør undgås) må man gå på måtten, bukke, sætte sig ned og venter på at man bliver vinket ind af instruktøren.

Hvis man skal på toilettet, har brug for en pause eller en tår vand henvender man sig til instruktøren ved at række hånden op – man forlader IKKE måtten under træningen uden at instruktøren har givet tilladelse.

Ovenstående to punkter er af hensyn til udøverenes sikkerhed – instruktøren skal vide hvem der deltager, og hvem der ikke gør, samt årsagen til at en udøver har forladt træningen.

Ordet “yame” betyder stop og SKAL respekteres uanset hvad den enkelte udøver arbejder med. Al træning stopper når der råbes “yame”.

Hvis man træner låse eller gulvkamp og modstanderen klapper to eller flere gange SKAL man øjeblikkeligt stoppe. Dette gælder begge udøvere.

Efter træning

Når man afslutter følger man samme procedurer som ved start på træningen, forskellen er alene at når man bukker til instruktøren siger man “aregato gozaimashita”

 

Respekter dig selv og dem du træner med

Når du er i dojo’en skal du opfører dig ordentligt overfor de andre som deltager i træningen – Du skal respekterer hvad din instruktør eller assisterende instruktør siger og du skal gøre som du får besked på uden at stille spørgsmålstegn ved facts, formål og proces.

 • Alle instruktører er selv ansvarlige for at holde god orden, tone og opførelse på dojo’ens træningsareal – Nedenfor et par eksempler på hvad der accepteres og ikke accepteres. Agerer instruktørerne ikke som chefinstruktøren forventer vil det skabe problemer når chefinstruktører smider elever ud fra træning på forkert grundlag.
 • Eleven skal lærer at binde sit bælte selv (Og det er IKKE instruktørens ansvar at dette sker)
 • Man kommer ikke for sent til træning – Hvis det sker venter man ved indgangen til dojo’en.
 • Når man træder ind eller ud af træningsarealet har man hænderne langs kroppen og bukker mod Othsuka Sensei – Det gælder udøvende såvel som gæster og forældre m.m.
 • Træder man ind på træningsarealet under træning og skal være med i træningen, bukker man og sætter sig i Seiza til vestre for indgangen
 • Træder man ind på træningsarealet under træning og skal vente på næste hold træning, bukker man og venter i venstre side af træningsarealet (På den anden side af boksepuderne)
 • Hvis man befinder sig på træningsarealet når der påbegyndes såvel som afsluttes træning sidder man i Seiza indtil instruktøren har hilst af
 • Hvis man skal forlade træningsarealet af en eller anden årsag rækker man hånden i vejret og venter til instruktøren giver tilladelse.
 • Bande ord (Gælder også ord som FUCK, som nu om dage er accepteret i vores verden) er ikke tilladt i dojo’en – Nedladende, sarkasme og ellers skarpe bemærkninger er ikke tilladt i dojo’en.
 • Uopfordret og uannonceret slåskamp, slag, spark m.m. er ikke tilladt i dojo’en såvel som udenfor dojo’en
 • Unødig vold uden for dojo’en medfører øjeblikkelig bortvisning og det er uanset person og baggrund og historie m.m.

Udvisning af respekt kan være en definition der er svær at beskrive sig ud af – Mangel på respekt overfor andre elever og specielt overfor instruktører uanset om man er elev eller instruktør er uacceptabel og medfører, hvis det sker gentagne gange, øjeblikkelig bortvisning. Er man, som instruktør, i tvivl om enkelte tilfælde skal dialogen ikke i det offentlige rum, men udelukkende håndteres med chefinstruktøren, som vil tage stilling til evt. konsekvens eller reaktion.
Hvis ikke reglementet følges gives der én advarsel og gentager det sig bliver eleven bedt om at sidde træningen over.

Der kan være elever der har svært ved at lytte, svært ved at forstå og svært ved at samle tankerne til at gøre det de bliver bedt om – Dem skal der også være plads til, men de bliver irettesat HVER gang og i sidste ende får de ikke lov til at deltage i den pågældende træning. Det er naturligvis altid en vurderingssag, men tommelfinger reglen er at hvis en elev skaber påstyr i en sådan grad at det er generende for enten instruktørerne og/eller andre elever bør eleven ikke deltage i træningen.

God Opførelse (Dojo Rules)

1. Bær den samme uniform som alle andre – pæn, ren og hvid. Kun godkendte patches og farver

2. Fjern alle smykker. Ringe, halskæder og øreringe kan være meget farlige under kumite.

3. Bær kun en komplet uniform.

4. Vis altid respekt overfor dit bælte. Kast og leg ikke med dit bælte.

5. Der er ingen mad tilladt i dojo’en, ej heller tyggegummi.

6. Brug toilettet før eller efter undervisningen, ikke under undervisning.

7. Vær klar min. 5 minutter forinden udvisningen begynder. Kommer du for sent venter du ved indgangen til dojo’en.

8. Forlad aldrig undervisningen uden tilladelse.

9. Børn skal vente til det er deres tur, hvis der er aktivitet i dojo’en forud for deres undervisning.

10. Er du syg skal du blive hjemme.

11. Har du pådraget dig skader siden sidste undervisning oplyser du instruktøren herom.

12. Vær hele tiden opmærksom klar. Lyt kun til din instruktør.

13. Buk når du træder ind eller ud af dojo’en.

14. Ved samling vis respekt for ankommende sorte bælter.

15. Tiltal alle sorte bælter Hr, frue eller ved efternavn, medmindre de har bedt om andet.

16. Introducer dig selv, hvis der er besøgende sorte bælter før eller efter undervisningen.

17. Gå aldrig ind foran en elev med sort bælte under undervisning.

18. Stil altid op efter rank, højest til højre, lavest til venstre.

19. Træd altid til siden for elever der har højere rank end dig selv. 

20. Brug ikke våben eller teknikker offentligt.

21. Rapporter til Sensei om eventuelle ændringer.

22. Hold og vis en positiv holdning. Visninger af temperament, dårlig “sportsmanship” eller bandeord tolereres ikke.

23. Husk at du repræsenterer vores dojo i alle sammenhæng.

24. Ingen tale under undervisning. Dette inkluderer specielt tilskuere.

25. Undgå venligst at coache fra sidelinjen.

26. Tiltal altid din instruktør “Sensei.”

27. Personlig hygiejne er meget vigtig. Sørg for, at dine negle er klippet.

28. Elever med langt hår bedes binde det op i en ”hestehale” med et blødt elastik. Ingen hårklip eller stifter m.v.