Nordea-fonden

Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål. Vi støtter projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. For os handler det gode liv om at være i balance – både med os selv og verden omkring os.

Vi har ikke nogen færdig opskrift på det gode liv, men vi tror på, det er noget, vi skaber sammen. Derfor uddeler vi årligt ca. en halv milliard kroner til organisationer, foreninger og ildsjæle, som vil skabe gode liv for andre i Danmark.

Nordea-fonden har støttet klubben med kr. 10.000,- til spejlvæg og instruktørkursus

Blaabjerg Regnskab

Har du og din virksomhed brug for en håndsrækning til det økonomiske?
Mange virksomhedsejere bruger unødig meget tid på økonomi og bogholderi i virksomheden. Tid, der er bedre brugt på at udvikle virksomheden. Jeg tilbyder en personlig, faglig, gennemskuelig og nærværende økonomisk assistance.

Jeg har solid faglig erfaring fra revisionskontor udbygget med Handelshøjskolens Diplomuddannelse i Regnskab og Økonomistyring. Jeg leverer gennemskuelige rapporter ud fra netop dit behov og jeg interesserer mig for det der sker i din virksomhed nu og i fremtiden.

Blaabjerg Regnskab har sponsorreret kr. 400,-

Jotun

Jotun er en ledende producent af maling og pulverlakker.

Koncernen er indenfor en række af sine områder blandt de ledende selskaber, både i Europa og på verdensbasis. På verdensbasis har Jotun 8 600 ansatte, og 39 produktionsanlæg fordelt på alle kontinenter.

Jotun’s værdier Respekt, Loyalitet, Omsorg og Mod passer godt sammen med Ryomkarate og vi forventer et fremadrettet samarbejde i begges interesser.

Jotun har sponsorreret maling, malermaterialer, lister & dørkarme for en værdi af ca. kr. 25.000,-

Novopan

NOVOPAN er en ambitiøs og udviklingsorienteret virksomhed. Kernekompetencen knytter sig til produktion og salg af spånplader til byggeri, møbel-, køkken- og træindustri.

NOVOPAN arbejder for at levere kvalitetsprodukter til konkurrencedygtige priser. Men det gør det ikke alene. Et af NOVOPANs konkurrenceparametre omfatter også en gennemført miljøbevidst holdning, der konkretiserer sig til handlinger i hele processen – fra valg og indkøb af råvarer
til produktion og endelig levering af bæredygtige spånplade-produkter til alle typer af kunder.

Novopan har sponsorreret kr. 2.500,00

Djurslands Bank

Som engageret lokalbank bakker vi op om lokalområdet og er med til at skabe vækst og aktivitet.

Vi har 15 afdelinger på Djursland og i Aarhus, ca. 37.800 privatkunder, 3.275 erhvervskunder og 1.800 foreninger.

Kundens behov og ønsker er fundamentet for vores rådgivning, og bankens lokale afdelinger er omdrejningspunktet for kundekontakten.

Djurslands Bank har sponsorreret kr. 2.250,-

CG Jensen A/S

Selvom firmaet er nyt, har vi videreført de kompetencer, der kan føres tilbage til 1931, hvor civilingeniør Christian Gottfred Jensen grundlagde firmaet C.G. Jensen.

I 1961 overtog Skanska aktiemajoriteten, og under Skanskas vinger opkøbte C.G. Jensen i løbet af 1990’erne flere større entreprenørselskaber. I 1998 skiftede alle selskaberne navn til Skanska Jensen A/S, og i år 2000 ændredes navnet til Skanska Danmark.

Da Skanska i efteråret 2007 besluttede at afvikle entreprenørvirksomheden Skanska Danmark, valgte 12 ledende medarbejdere og en investor at videreføre aktiviteterne fra Skanska Danmarks Region Anlæg i et nyt selskab.

Den 1. januar 2008 var det nye CG Jensen en realitet.

CG Jensen A/S har hovedkontor i Glostrup og regionskontor i Odense og i Lystrup ved Århus. Vi er omkring 300 engagerede medarbejdere, som har arbejdet sammen i mange år, og som er glade for vores arbejdsplads.

CG Jensen A/S har sponsorreret kr. 3.000,-

Margrethe og Johs. F. la Cours Fond Pindstrup

Fonden støtter almennyttige formål i lokalsamfundet omkring virksomheden Pindstrup Mosebrug A/S. Der kan opnås støtte til fordel for lokalsamfundene i og omkring virksomhederne, som stifterne oprettede, samt indsamlinger og andre velgørende formål til stifternes minde.

I 1957 stiftedes Margrethe og Johs F. la Cours Fond Pindstrup, der har almennyttige formål i følgende lokalsamfund, hvori de af stifterne oprettede virksomheder blev drevet:

Pindstrup – Ryomgård – Sdr. Kongslev – Sulsted – Stenvad – Auning – Løgumkloster

Margrethe og Johs. F. la Cours Fond Pindstrup har sponsorreret kr. 15.000,- til gulv.

Ryomgård EL ApS

Ryomgård EL ApS, også kendt som Ørum EL, er et el-installations firma der tager sig af store som små opgaver.

Vi er et engageret og dynamisk team, der hovedsageligt beskæftiger os med reparation og etablering af diverse elinstallationer, tele- og data installationer samt reparation af hårde hvidevarer, for såvel virksomheder, private og det offentlige.

Ryomgård EL ApS har sponsorreret kr. 1.000,-

Brugsen

SuperBrugsen tror på det nære og lokale – SuperBrugsen har mere end 220 butikker i Danmark, og hver eneste af dem spiller en vigtig rolle i det lokalsamfund, de er en del af. Ganske enkelt fordi vi i SuperBrugsen tror på styrken i sammenholdet og fællesskabet, og fordi vi gerne vil engagere os i den hverdag, der foregår lige udenfor vores dør.

Derfor har vi startet initiativet, SuperBrugsen Støtter Lokalt, der går ud på, at hver butik hvert kvartal donerer penge til en række lokale projekter, foreninger eller klubber, der mangler penge til at realisere gode idéer, der giver værdi til lokalsamfundet. Det er kunderne i den enkelte butik, der bestemmer, hvordan pengene bliver fordelt. Otte butikker er allerede i gang, og fra 18. august 2013 kommrt alle SuperBrugsens butikker til at støtte lokale projekter.

SuperBrugsen har sponsorreret kr. 500,-

Fonden Sparekassen Midtdjurs

Sparekassen Midtdjurs blev startet 12.maj 1874. I vinteren 2010 skønnede bestyrelsen for Sparekassen Midtdjurs, at Sparekassens egenkapital ville blive forvaltet bedst for fremtiden ved at søge en samarbejdspartner / fusion.

En enig bestyrelse for Sparekassen Midtdjurs anbefalede på repræsentantskabsmødet den 6/1-2011 at søge sammenlægning med Sparekassen Djursland.

Repræsentantskabet imødekom anbefalingen. Sammenlængningen kunne påbegyndes med det samme, og var endeligt afsluttet den 30/6-2011.

Fonden Sparekassen Midtdjurs har sponsorreret kr. 90.000,- til gulv.

Tuborgfondet

Tuborgfondets formål er at virke for udvikling og gennemførelse af samfundsgavnlige initiativer og aktiviteter, særlig til støtte for dansk erhvervsliv.

Det falder uden for fondets opgaver at yde støtte til selskaber og lignende, når det drejer sig om hjælp til bestående forretning, forøgelse af driftskapital og tilskud i konkurrenceøjemed.
Det ligger ligeledes uden for fondets formål at yde støtte til den enkelte studerendes uddannelse, studier, opgaveløsninger, studierejser eller studieophold.
Fondet yder endvidere ikke støtte til andre fonde, byggeprojekter, politiske formål eller transportmidler (biler, busser, lastvogne).

Siden oprettelsen i 1931 har fondet med over 890 mio. kr. støttet mere end 17.500 store og små aktiviteter inden for alle dele af det danske samfund, lige fra kunst, kultur, sport, foreningsvirksomhed, uddannelse tit erhvervsrelateret forskning.

Tuborgfondet har sponsorreret kr. 16.563,00 som er brugt til indkøb af sparkepuder, slåpuder, fritstående torso og boksepude.